Varför? & Hur?

Vi har sammanstält en "checklista" och ett antal exempel på undersökningar som svarar på frågan "Varför?" och ger en bild av frågan "Hur?". Vi hoppas naturligtvis att detta skall ge dig en ide om vad som skulle kunna passa ditt företag, hur Du skulle kunna höja lönsamheten på ditt företag genom större kunskap om din "business". Kontakta oss gärna på email, telefon, fax eller brev för ytterligare information.