Varför en marknadsundersökning?

Till Dig som sällan eller aldrig köper marknadsundersökningar finns här nedanför en kort checklista på varför just ditt företag bör genomföra en eller flera marknadsundersökningar, regelbundet.

Många faktorer påverkar Ditt företag och lönsamheten men några av de viktigaste, och som påverkar marknadsföringen mest, är att:

Konkurrenssituationen hårdnar, inte minst p.g.a. ökat internationellt tryck.

- Hur skall du profilera dig tydligare för att överleva med bibehållen eller förbättrad lönsamhet.
- Vet alla dina potentiella kunder vad Du är bra på?
- Känner de överhuvudtaget till dig?

Mediamiljön blir allt hårdare

- Vad skall jag säga, hur skall det framföras och till vem?
- Handen på hjärtat vet du hur effektiva dina marknadsföringsåtgärder är?

Kostnaderna för att komma ut på marknaden med nya produkter blir bara högre och högre

- Vet Du vilka egenskaper som bäst appellerar till dina potentiella kunder och vilka åtgärder som passar bäst för just din målgrupp?
- Hur mycket kommer jag att sälja av den nya produkten, eller tjänsten?
- Kommer försäljningen att täcka kostnaden för utveckling och marknadsföring?

Kunderna blir mer och mer kunniga, genom det enorma informationsflödet i dagens tuffa informationsvärld.

- Hur konkurrenskraftiga är dina produkter, eller tjänster jämfört med konkurrenternas?
- Vet Du vilka som är Dina och konkurrenterna starka och svaga sidor som kunderna uppfattar dem.

De klart flesta lanseringar misslyckas p.g.a. att man missbedömt en eller flera av följande saker:

- Kundbehovet
- Marknadspotentialen
- Marknadstrenden
- Konkurrenternas styrka
- Marknadens segmentering

Korrekt genomförda undersökningar hade i de flesta fall lett till att lanseringen stoppats eller lyckats.

Tusentals kronor kan, eller kunde ha sparats genom bättre kunskaper om vad som påverkar just Din försäljning, och hur mycket.