Reklameffektmätning


Ger svar på:

- Hur många som kommer ihåg din annons.

- Om man förstod den

- Om man tycker den är bra/dålig

- Vad man tycker är bra/dåligt

- Vilka som tycker vad.