Marknadskartläggning


Ger bl.a. svar på:

- Vilka dina potentiella och nuvarande kunder är (mest
intressant vid massmarknadsprodukter).

- Hur stor din marknad är i kr / antal.

- Vilken marknadsandel resp. konkurrent har.

- Vilka pris och kvalitetssegment finns på marknaden.

- Om kunderna har samma segmentering som du har.

- Märkeskännedom och köpvanor.

- Vilka är de viktigaste konkurrenterna.

- Huvudintryck av resp. konkurrent.

- Vilka som tycker vad.