Kundtillfredsställelsemätning

Ger bl.a. svar på:

- Hur många som är nöjda med ditt företag.

- Hur många som är nöjda med din produkt eller tjänst.

- Vad är bra/dåligt.

- Till vilken grad är man nöjd/missnöjd, som helhet och på
detaljnivå.

- Vilka tycker vad