Köpintresseundersökning

Ger bl.a svar på:

- Hur många som är intresserade av att prövoköpa din
produkt / tjänst och återköpa den, samt hur ofta.

- Hur starkt detta intresse är. (köpsannolikhet)

- Varför man har eller inte har köpintresse.

- Vilka som har största sannolikhet att köpa och hur
många de är.

- Vilka produktalternativ / kombinationer som är mest
attraktiva.

Försäljningsprognos kan fås mot extrakostnad.