Konkurrentanalys


Ger bl.a. svar på:

- Vilka dina viktigaste konkurrenter är och hur stora de är.(Marknadsandelar)

- Huvudintryck av ditt och konkurrenternas företag /produkt / tjänster.

- Vilka varumärken känner man till, vad köper man idag och hur ofta.

- Vad man tycker är bra / dåligt med dina resp. konkurrenternas produkter / tjänster.

- Hur mycket skiljer sig åsikterna åt på resp. egenskap och hur viktiga är dessa egenskaper.

- Vilka som tycker vad.