Kampanjeffektmätning


Ger svar på:

- Hur effektiv din kampanj varit

- Hur många som uppmärksammat den

- Vad man tycker om kampanjen

- Vad som var bra eller dåligt

- Vilka media som fungerat bäst

- Om budskapet "gått hem!