Företaget

Vi har som eget företag funnits i 5 år och har för närvarande 2 anställda, plus det antal intervjuare som för tillfället behövs. Omsättningen 1997 var 1,5 miljoner.

EMRIK har sina lokaler i Gävle och är ett s.k. fullserviceinstitut, det vill säga vi genomför hela undersökningen, inklusive informationsinsamlingen i egen regi och utför de flesta förekommande typerna av undersökningar.
Våra specialiteter är skräddarsydda undersökningar, designade för att lösa ett specifikt problem eller beslutssituation.

Exempel på sådana undersökningar är kundtillfredsställelseundersökningar, konkurrentundersökningar och kampanjuppföljningar.

Huvuddelen av vår informationsinsamling sker genom telefonintervjuer, men även andra former som t.ex. enkäter, gruppdiskussioner, lokaltester eller personliga intervjuer förekommer.

Skälet till att använda EMRIK AB i stället för de mer kända instituten på marknaden är främst:

- Vi är experter på skräddarsydda lösningar.
- Vi gör allt i huset.
- Vi är små, vilket betyder omtanke och kvalitet hela undersökningsprocessen.
- Vi är duktiga på att göra tydliga och lättförståeliga rapporter med bra grafik för att göra undersökningarna användbara i organisationen.
- Vi har ett gediget marknadsföringskunnande genom lång erfarenhet i beslutsfattande positioner.
- Lång erfarenhet från att både använda och producera markandsundersökningar.
- Genom vår lilla och smidiga organisation, samt läget i Gävle, kan vi vanligtvis producera en undersökning till lägre kostnad än vad motsvarande undersökning skulle kosta hos de stora konkurrenterna.

Kontakta oss gärna på email för ytterligare information

Vi vill självfallet gärna få vara med och lämna ett förslag på undersökningsupplägg nästa gång det blir aktuellt med någon form av informationsbehov.